ridderstraat 9      3540 herk-de-stad       tel 013 55 46 22       fax 013 46 26 75       info@drukkerijvanwing.be

 

voor al uw printwerk:

steeds een pdf voor druk aanmaken en de pdf controleren of deze correct is aangemaakt

 

- eindwerken / thesis / GIP : pdf maar zonder paskruisjes

 

- uitnodigingen, aanplakbrieven, toegangskaarten…

   pdf met paskruisjes en één exemplaar is voldoende,

   het vermeerderen per blad doet ons programma automatisch

 

- bestanden met afloop

   minimum 3 liefst 5mm afloop en ook met paskruisjes

 

vanuit elk programma kan je vandaag een pdf aanmaken

door bestand / bewaren / pdf te kiezen

 

meer info op onderstaande link: 

info ivm pdf & verkoopsvoorwaarden